Intern Reglement “Les Fripouilles” Kinderdagverblijf!

Artikel 1:
Het kinderdagverblijf van Fripouilles wordt beheerd door SAGETS.

Artikel 2:
Het kinderdagverblijf Les Fripouilles is tijdens het winterseizoen 2021/2022 geopend van zondag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. De crèche is gesloten op zaterdag.

Artikel 3:
Het ontvangt kinderen van 6 maanden tot 4 jaar oud. Met plaats voor maximaal 30 kinderen.

Artikel 4:
Het kinderdagverblijf is gesloten van 12:30 tot 14:00.

Artikel 5:
De ouders moeten een tas met de naam van het kind meenemen waarin, de “knuffels”, luiers, flesjes, slofjes en schone kleren in ruime hoeveelheid zit.

Artikel 6:
De maaltijden worden verzorgd door de crèche voor kinderen ouder dan 12 maanden. Voor baby’s worden de maaltijden door de ouders verstrekt. Alleen producten die niet koud bewaard hoeven te worden, worden geaccepteerd (potjes babyvoeding, kant-en-klare borden, individuele pakken gepasteuriseerde melk). Wij aanvaarden geen bereide maaltijden van de ouders.

Artikel 7:
Een medische behandeling of dieet kan alleen worden toegepast op vertoon van een medisch voorschrift.

Artikel 8:
Kinderen worden alleen teruggegeven aan de personen die hen aan het kinderdagverblijf hebben toevertrouwd of aan personen die door hen zijn aangewezen en in het register van het kinderdagverblijf zijn ingeschreven. De overhandiging van een kind in bewaring aan een minderjarige wordt niet aanvaard, tenzij daartoe gemachtigd is.

Artikel 9:
Geen enkel kind waarvan vermoed wordt dat het ziek is, mag in het kinderdagverblijf worden opgevangen. Hetzelfde geldt tijdens de periode van uitzetting die van kracht is, en voor kinderen waarvan de broertjes en zusjes aan een besmettelijke ziekte lijden.

Artikel 10:
Het kind dat aan het kinderdagverblijf word toevertrouwd moet in het bezit van zijn of haar gezondheidsdossier. Het kind moet de verplichte inentingen hebben (polio-difterie, tetanus). In geval van medische contra-indicaties voor deze vaccinaties, moeten de ouders een ondergetekende medische verklaring van een arts hebben. Aan de ouders zal een schriftelijke verklaring worden gevraagd waarin zij de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf machtigen om in geval van een ongeval of plotselinge ziekte van het kind alle door de toestand van het kind vereiste initiatieven te nemen.

Artikel 11:
Het kinderdagverblijf is niet verantwoordelijk voor door de kinderen meegebrachte persoonlijke voorwerpen, in geval van verlies of breuk.

Artikel 12:
Zodra een kind in het kinderdagverblijf wordt opgenomen, moeten zijn naam, voornaam, adres op het bureau en het telefoonnummer van zijn ouders op een formulier worden genoteerd.

Artikel 13:
De ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun kind verzekerd is.

Artikel 14:
Vergoedingen worden alleen aanvaard op vertoon van een medisch verklaring. Dit is pas mogelijk vanaf de 2e dag van afwezigheid plaatsvinden.

Artikel 15:
Om het kind en de groep te respecteren, behoudt het kinderdagverblijf zich het recht voor om een kind dat zich niet aan de structuur heeft aangepast, na 2 halve dagen te weigeren.

Artikel 16:
De ouders of de door hen aangeduide personen moeten het kind ophalen voor de sluitingstijd van het kinderdagverblijf. In geval van een te grote vertraging zal de politie worden ingeschakeld. Twee opeenvolgende breuk op deze regel zullen leiden tot de weigering om het kind in de toekomst op te vangen.

Artikel 17:
De huidige regels van het kinderdagverblijf zijn geafficheerd. Ouders bevestigen kennis te hebben genomen van dit reglement bij de inschrijving van hun kind.